Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc 01/01/2016

TS. Hà Mai Hương
 Giám đốc 

Điện thoại: 0983 523 154

Email: hmaihuongpiano@gmail.com

 Th.S Hoàng Thanh Sơn

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919 191 767

Email: hoangthanhsonqt@gmail.com

Th.S Trần Hữu Việt

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0234.3853.093

Email: huuvietpiano@gmail.com

 

 

Đăng ký trực tuyến