Banner Đại Học

Đại Học

Đại Học

Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2015

            Phiếu đăng ký dự thi tải về bằng file đính kèm ở bên dưới * PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015      

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015

    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:  192 /TB-HVANH Thừa Thiên Huế, ngày  07  tháng  4   năm 2015   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM…

Xem thêm

ĐỀ ÁN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐỀ ÁN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 1….

Xem thêm

Quyết định và danh sách trúng tuyển đợt II vào Học viện Âm Nhạc Huế năm 2013

      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 …

Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc xét tuyển đợt 2 – Bậc Đại học chính quy vào Học viện Âm nhạc Huế năm 2013

              BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           Số:  588/HVANH                                                       Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2013                                                                                                                                                                 THÔNG…

Xem thêm

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, ĐỢT 1 NĂM 2013

                                               Ghi chú chọn  để phóng to ảnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1, Trung cấp chuyên nghiệp Kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Huế năm 2013

        BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           Số:   376  /QĐ-HVANH                                           Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2013                                                                                                                                                                 QUYẾT ĐỊNH  Về…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến