Sau Đại Học

Sau Đại Học

Thông báo liên kết đào tạo bậc Đại học, Sau đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa 03-07-2013

Thông báo liên kết đào tạo bậc Đại học, Sau đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa    

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc

Học viện Âm nhạc Huế tiếp tục liên kết với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên nghành                                                      Phiếu đăng ký dự thi cao học                          ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA BỔ TÚC KIẾN THỨC

DS BẬC TRUNG HỌC-HỆ 6,7,9 NĂM

        STT SBD HỌ TÊN PHÁI NĂM C.NGÀNH HỆ ĐT KV TIẾT TẤU CAO ĐỘ CHUYÊN TỔNG GHI           SINH             NGÀNH ĐIỂM CHÚ 1 SC – 13 MAI VĂN LỢI Nam 23.09.99 Đàn Bầu 6 năm   2NT 6 6 5 17…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến