Sau Đại Học

Sau Đại Học

Lễ trao bằng Thạc sĩ K5 của Học viện Âm nhạc Huế

       Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ cho các học viên cao học khóa K5. Đây là khóa đào tạo trình độ thạc sĩ tự chủ đầu tiên của Học viện Âm nhạc Huế.         Lớp Cao…

Xem thêm

Lễ bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ ngành nghệ thuật âm nhạc

        Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học ngành Nghệ thuật âm nhạc, trong hai ngày 07-08 tháng 01 năm 2018, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp lớp cao học K5 (2015-2017) cho 14 học viên với các chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, Chỉ…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến