Phòng chức năng

Phòng chức năng

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com             ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914500441 Email: thuguitu@gmail.com…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Trần Mạnh Hùng – Điều hành phòng Điện thoại: 0908 448 235 Email: hungsaotruc@gmail.com     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế  …

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Lãnh đạo đơn vị       ThS. Trần Đình Khắc Du – Phó Trưởng phòng, điều hành phòng Điện thoại: 0234.3819852 – 0857566038 Email: trandinhkhacdu@gmail.com     CN. Trần Thị Thúy Vân – Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng Điện thoại: 0234 3838007 – 0985119449 Email: khtaichinh@gmail.com  2. Thông tin liện hệ     –…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                                                                      …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến