Tin Tức Đoàn - Hội

Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội nghị triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 21/04/2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014, vào sáng ngày 02 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, số 57 Lâm Hoằng, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. 

Về tham dự Hội nghị có 365 cán bộ đoàn chủ chốt toàn tỉnh – những người làm công tác vận động thanh niên. Đơn vị Học viện Âm nhạc Huế gồm 5 đồng chí cán bộ đoàn đại diện cho tuổi trẻ Học viện đã tham gia học tập tại Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Qua Hội nghị, cán bộ Đoàn Học viện đã tiếp thu và nâng cao nhận thức về Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần đẩy mạnh việc tổ chức, thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong công tác, học tập và lao động.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

Đ/c Nguyễn Chí Quang – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Đoàn Thị Thanh Huyền – UV Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

  

Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn Tỉnh tham gia học tập tại Hội nghị

 

 

Tin, ảnh: Trần Đình Khắc Du

Đăng ký trực tuyến