Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị “Hoàn thiện quy chế bảo đảm chất lượng giáo dục” của Học viện Âm nhạc Huế 25/02/2022

       Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022; nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng giáo dục từng bước đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến đến tổ chức triển khai xây dựng báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục; sáng ngày 24/02/2022, Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) đã tổ chức Hội nghị “Hoàn thiện Quy chế bảo đảm chất lượng giáo dục” của Học viện.

       Tham dự Hội nghị về phía chuyên gia có ThS. Lê Phước Sơn – Kiểm định viên, Phó trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) Trường Đại học Luật – Đại học Huế; về phía Học viện có TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện; ThS. Đoàn Phương Hải – Chủ tịch Hội đồng Học viện; ThS. Hoàng Thanh Sơn – Phó Giám đốc, cùng các thầy cô là trưởng, phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Học viện.

        Phát biểu tại Hội nghị, TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, đồng thời yêu cầu Phòng KT&ĐBCLGD làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan, với chuyên gia để từng bước triển khai các công tác liên quan đến bảo đảm chất lượng giáo dục của Học viện, tiến đến xây dựng báo cáo tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài.

       Tại Hội nghị, ThS. Lê Phước Sơn – Kiểm định viên, Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã chia sẽ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, cũng như viết báo cáo tự đánh giá, thu thập minh chứng,…để chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo tự đánh giá của Học viện.

       Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học, và đã được quy định thông qua các thông tư, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

ThS. Đặng Hùng Dũng – Phó Trường phòng, điều hành Phòng KT&ĐBCLGD trình bày dự thảo quy chế tại Hội nghị

ThS. Lê Phước Sơn – Kiểm định viên Trường Đại học Luật – Đại học Huế chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến