Khoa chuyên ngành

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc 05/11/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

ThS. Đào Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Khoa điều hành

Điện thoại: 0905171203

Email: daothanhhuyencello@gmail.com

 
     
 

ThS. Trần Quang Yển – Phó Trưởng Khoa

Điện thoại: 0983845051

Email: quangyentrompet@gmail.com

 

 

     
     

2. Thông tin liên hệ

     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa GH – NN – CNAN, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, thành phố Huế.   

    – Điện thoại:0234 3837852

    – Email: giaohuongnncnan@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS. Vĩnh Huy

Trưởng Bộ môn

vinhhuy@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Khắc Việt

Giảng viên

nkvietguitare@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Quốc Triều

Giảng viên

quoctrieu.guitar@gmail.com

4

ThS. Lê Trần Đông Phong

Giảng viên

phongviolon@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Hoài Nam

Giảng viên

 hoainamviolon@gmail.com

6

ThS. Lê Quang Hoàng

Giảng viên

lequanghoang78@gmail.com

7

 ThS. Lê Vũ Long  Giảng viên  

4.Giới thiệu chung

  • Đặc điểm, tình hình

     Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ Âm nhạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Giao hưởng, Bộ môn Guitar (thuộc Khoa Thanh nhạc – Guitar cũ) và Bộ môn Organ (thuộc Khoa Piano – Accordeon – Organ cũ) vào tháng 10 năm 2018.

     Khoa hiện có 12 giảng viên đang tham gia vào công tác giảng dạy.

  • Chức năng, nhiệm vụ

     Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ Âm nhạc là đơn vị đào tạo chuyên ngành biểu diễn các nhạc cụ phương Tây. Hiện tại, Khoa được giao nhiệm vụ giảng dạy 10 chuyên ngành (Guitar, Violon, Viola, Basson, Trompette, Clarinette, Flute, Cello, Saxophone, Organ) ở các bậc Đại học, Trung cấp 04 năm, Trung cấp 07 năm và Trung cấp 09 năm.

    Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên, HSSV của Khoa còn tham gia biểu diễn các chương trình giao hưởng, thính phòng, nhạc nhẹ của Học viện, tham gia các dàn nhạc, các chương trình biểu diễn giao lưu trong nước và quốc tế., đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách Học viện phân công.

  • Mục tiêu đào tạo

    Đào tạo và phát triển tài năng nghệ thuật mang tính chuyên sâu ở các chuyên ngành Guitar, Violon, Viola, Basson, Trompette, Clarinette, Flute, Cello, Saxophone và Organ.

 

Đăng ký trực tuyến