Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học 03/07/2019

1. Giới Thiệu Chung

  • Chức năng, nhiệm vụ
  • Lịch sử hình thành và phát triển

      Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện AN Huế nguyên là Hệ Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy được thành lập từ năm 1976 trong giai đoạn đổi tên trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Huế thành trường âm nhạc Huế. Là một khoa chủ chốt trong đào tạo, chuyên đào tạo ra những người viết nhạc chuyên nghiệp, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc, những nhạc trưởng, là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm âm nhạc có chất lượng, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp đào tạo của Học viên âm nhạc Huế. 

     Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học là đơn vị trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy; Là đơn vị tạo nguồn về cán bộ làm công tác giảng dạy các môn Kiến thức âm nhạc cơ sở trong Học viện cũng như các cơ sở liên kết đào tạo của Học viện.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

2. Đội ngũ lãnh đạo

      * ThS Nguyễn Đức Thanh                  Chức danh: Phó trưởng khoa phụ trách

      – Số điện thoại: 0986452080

      – Email: feguthanh@gmail.com

     * ThS Lê Hồng Lĩnh                            Chức danh: Phó trưởng khoa

     – Số điện thoại: 0913417789

     – Email: honglinhnvh@gmail.com

     * ThS Đoàn Phương Hải                     Chức danh: Phó trưởng khoa

     – Số điện thoại: 0905141174

     – Email: phuonghaiguitar@gmail.com

3. Đội Ngũ Giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS Nguyễn Đức Thanh

Phụ trách khoa

feguthanh@gmail.com

2

ThS Lê Hồng Lĩnh

Phó trưởng khoa

honglinhnvh@gmail.com

3

ThS Đoàn Phương Hải

Phó trưởng khoa

phuonghaiguitar@gmail.com

4

PGS. TS Nguyễn Việt Đức

GV CC

vietducms@gmail.com

5

CN Nguyễn Thị Việt Hà

Tổ trưởng tổ Lý luận

nguyenviethamusic@gmail.com

6

ThS Ngô Thị Thủy

Giảng viên

ngothuy1973@gmail.com

7

ThS Nguyễn Văn Việt

Giảng viên

vietcomposer@gmail.com

8

ThS Lê Thị Trường An

Giảng viên

kienthucamnhac@gmail.com

9

ThS Nguyễn Hoàng Như Ý

Giảng viên

jaychou287@gmail.com

10

ThS Dương Thị Phương Nhã

Giảng viên

chuotpiano1989@gmail.com

11

ThS Thái Đình Dũng

Giảng viên

thaidinhdunghvan@gmail.com

12

CN Phan Đăng Dương

Giảng viên

protect2009@yahoo.com

4. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi, Tp Huế

    – Điện thoại: 0234 3624537

    – Email: sangtaclyluanchihuy@gmail.com

Đăng ký trực tuyến