Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học 03/07/2019

1. Đội ngũ lãnh đạo

     
 

ThS Nguyễn Đức Thanh – Phó trưởng khoa phụ trách

Điện thoại: 0986452080

Email: feguthanh@gmail.com

 

 

     
 

ThS Lê Hồng Lĩnh – Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0913417789

Email: honglinhnvh@gmail.com

 

2. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi, Tp Huế

    – Điện thoại: 0234 3624537

    – Email: sangtaclyluanchihuy@gmail.com

3. Đội Ngũ Giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS Ngô Thị Thủy

Giảng viên

ngothuy1973@gmail.com

2

ThS Nguyễn Văn Việt

Giảng viên

vietcomposer@gmail.com

3

ThS Lê Thị Trường An

Giảng viên

kienthucamnhac@gmail.com

4

ThS Nguyễn Hoàng Như Ý

Giảng viên

jaychou287@gmail.com

5

ThS Hồ Đức

Giảng viên

buiducbuihue1098@gmail.com

6

ThS Trần Hoài Vũ

Giảng viên

 

7

CN Ngô Xuân Việt

Giảng viên

vietmusician@gmail.com

8

Trần Văn Lưu

CB hợp đồng

vanluuqt@gmail.com

4. Giới Thiệu Chung

  • Chức năng, nhiệm vụ
  • Lịch sử hình thành và phát triển

      Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện AN Huế nguyên là Hệ Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy được thành lập từ năm 1976 trong giai đoạn đổi tên trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Huế thành trường âm nhạc Huế. Là một khoa chủ chốt trong đào tạo, chuyên đào tạo ra những người viết nhạc chuyên nghiệp, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc, những nhạc trưởng, là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm âm nhạc có chất lượng, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp đào tạo của Học viên âm nhạc Huế. 

     Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học là đơn vị trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy; Là đơn vị tạo nguồn về cán bộ làm công tác giảng dạy các môn Kiến thức âm nhạc cơ sở trong Học viện cũng như các cơ sở liên kết đào tạo của Học viện.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

 

 

 

Đăng ký trực tuyến