Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
19/05/2022
08:00

Chấm thi kết thúc học phần môn Đàn lớp K2 Khánh Hòa hệ Vừa làm vừa học

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT thông báo

Phòng Giám đốc

08:00

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy để thẩm tra, xác minh các nội dung kiểm tra.

Đoàn kiểm tra 33, Đại diện Đảng ủy hoặc Thường trực UBKT Đảng ủy.

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

09:00

Chương trình biểu diễn “Lời ca dâng Bác”của Chị bộ 3 thực hiện

Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 và những người quan tâm.

Phòng Hòa nhạc tầng 4, giảng đường 2.

Thứ Sáu
20/05/2022
07:30

Chấm thi kết thúc học phần môn Hát lớp K2 Khánh Hòa hệ Vừa làm vừa học

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT thông báo

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

Thứ Bảy
21/05/2022
Chủ Nhật
22/05/2022
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến