Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
18/06/2019
Thứ Tư
19/06/2019
08:00

Họp điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần

Phụ trách Phòng ĐT, QLKH&HTQT, Phó Trưởng phòng Đào Thị Thanh Huyền; Phụ trách khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn các khoa: Giao hưởng - Nhạc nhẹ - Công nghệ âm nhạc; Di sản - Truyền thống; Thanh nhạc; Piano.

Phòng họp

15:00

Họp điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần

Phụ trách Phòng ĐT, QLKH&HTQT, Phó Trưởng phòng Đào Thị Thanh Huyền; Phụ trách khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn thuộc khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

Phòng họp

Thứ Năm
20/06/2019
Thứ Sáu
21/06/2019
Thứ Bảy
22/06/2019
Chủ Nhật
23/06/2019
Thứ Hai
24/06/2019

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến