Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ Nhật
20/09/2020
Thứ Hai
21/09/2020
Thứ Ba
22/09/2020
Thứ Tư
23/09/2020
Thứ Năm
24/09/2020
Thứ Sáu
25/09/2020
Thứ Bảy
26/09/2020

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến