Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
05/12/2023
Thứ Tư
06/12/2023
08:30

Họp đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Theo Quyết định số 438/QĐ-HVANH ngày 30/11/2023
của Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế.

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

Thứ Năm
07/12/2023
Thứ Sáu
08/12/2023
14:30

Nghiệm thu hoạt động cấp cơ sở năm 2023.
Tên hoạt động “Tình Khúc Xưa”.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Phúc Thịnh

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 440/QĐ-HVANH ngày 04/12/2023 và những người quan tâm.

Phòng Hòa nhạc tầng 4, giảng đường 2.

Thứ Bảy
09/12/2023
Chủ Nhật
10/12/2023
Thứ Hai
11/12/2023

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến