Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
22/04/2019

Tập thể dục giữa giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng: 10h00, buổi chiều: 15h00).

Tiền sảnh cầu thang giữa tầng 1, dãy nhà 3 tầng.

Thứ Ba
23/04/2019
08:30

Chạy chương trình giao lưu Ban nhạc Jazz học sinh, sinh viên của Bang Baden-Wurttemberg, Cộng hòa Liên bang Đức

Ban Giám đốc, các thành viên tham gia biểu diễn giao lưu

Nhà Đa Chức năng

09:30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn đàn Tranh, Khoa Âm nhạc Di sản - Truyền thống.

Bộ phận TCCB; toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Khoa Âm nhạc Di sản - Truyền thống.

Văn phòng Khoa Âm nhạc Di sản - Truyền thống.

14:00

Họp cốt cán lấy phiếu giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Phòng họp

16:00

Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc Jazz học sinh, sinh viên của Bang Baden-Wurttemberg, Cộng hòa Liên bang Đức

Ban Giám đốc, Trưởng, phụ trách, điều hành các đơn vị trực thuộc (Đoàn Thanh niên gửi giấy mời); cán bộ giảng viên; HSSV các lớp được điều động và những người quan tâm

Nhà Đa Chức năng

Thứ Tư
24/04/2019
08:00

Họp rà soát công tác chuyên môn.

Ban Giám đốc; toàn thể CBVC, HĐLĐ Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Phòng họp.

09:00

Họp thông qua 02 quy định về việc xây dựng, quản lý, tổ chức thi và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các khoa trực thuộc; PTP Phụ trách Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT; PTP Điều hành Phòng HCTH; Kế toán trưởng; cán bộ, viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.

Phòng họp.

PGĐ Phụ trách Học viện.

14:00

Họp về chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”.

Các thành viên phụ trách các bộ phận theo Quyết định số: 120/QĐ-HVANH ngày 26/3/2019 của Học viện Âm nhạc Huế.

Phòng họp.

PGĐ Trần Hữu Việt.

15:30

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy lấy phiếu giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Đảng ủy

Phòng họp

Thứ Năm
25/04/2019
08:00

Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Các thành viên theo Quyết định số: 572/QĐ-HVANH ngày 21/12/2018 của Học viện Âm nhạc Huế.

Phòng họp.

14:00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2019.

Các đồng chí trong Đảng ủy.

Phòng họp.

Bí thư Đảng ủy.

15:30

Họp Thường trực Đảng ủy lấy phiếu giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Đảng ủy

Phòng họp

Thứ Sáu
26/04/2019
08:00

Giao ban Học viện.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các đơn vị trực thuộc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Phòng họp.

PGĐ phụ trách Học viện.

Thứ Bảy
27/04/2019
Chủ Nhật
28/04/2019

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến