Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
19/02/2019
08:00

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, chỉ tiêu năm 2018

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 34/QĐ-HVANH ngày 28/01/2019 của Học viện Âm nhạc Huế

Phòng họp

Thứ Tư
20/02/2019
08:00

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Học viện

Nhà Đa chức năng

14:00

Thi tuyển chọn tài năng trẻ đợt 2, năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT gửi giấy mời

Nhà Đa chức năng

15:00

PGĐ Hoàng Thanh Sơn tham dự Lễ công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ Năm
21/02/2019
Thứ Sáu
22/02/2019
08:00

Giao ban Học viện

Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các đơn vị trực thuộc; Phụ trách Kế toán; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên

Phòng họp

PGĐ phụ trách Học viện

Thứ Bảy
23/02/2019
13:30

Biểu diễn chương trình “Piano Concert Spring 2019”

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Học viện

Nhà Đa chức năng

Chủ Nhật
24/02/2019
Thứ Hai
25/02/2019

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến