Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
06/10/2022
08:00

Họp rút kinh nghiệm Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và 15 năm thành lập Học viện.

BGĐ; Chủ tịch HĐT; Trưởng, phó, Phụ trách, Điều hành các đơn vị; Bí thư Đoàn Thanh niên; Kế toán trưởng.

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

09:00

Họp về công tác tổ chức cán bộ

BGĐ; Chủ tịch HĐT; Trưởng, phó, Phụ trách, Điều hành các đơn vị; Bí thư Đoàn Thanh niên; Kế toán trưởng.

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

Thứ Sáu
07/10/2022
Thứ Bảy
08/10/2022
Chủ Nhật
09/10/2022
Thứ Hai
10/10/2022
Thứ Ba
11/10/2022
Thứ Tư
12/10/2022

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến