Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
05/03/2024
Thứ Tư
06/03/2024
Thứ Năm
07/03/2024
08:30

Hội nghị tuyển sinh năm 2024.

BGĐ, Chủ tịch HĐT, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng bộ môn các Khoa.

Phòng họp tầng 3, Khu Hiệu bộ.

Thứ Sáu
08/03/2024
09:00

Hội thi nấu ăn, cắm hoa chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2024.

Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phụ trách, Điều hành, Phó các đơn vị trực thuộc; toàn thể nữ CBVC, NLĐ Học viện.

Căng tin Ký túc xá, Học viện Âm nhạc Huế.

Thứ Bảy
09/03/2024
Chủ Nhật
10/03/2024
Thứ Hai
11/03/2024

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến