Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ Nhật
13/06/2021
Thứ Hai
14/06/2021
09:00

Họp về công tác tổ chức cán bộ.

Tập thể Lãnh đạo Học viện (Giám đốc và Phó Giám đốc), Bộ phận Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 3, khu hiệu bộ.

15:00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Trung cấp và Đại học.

Các thành viên theo Quyết định số 139, 140/QĐ-HVANH ngày 08/6/2021 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế.

Phòng họp tầng 3, khu hiệu bộ.

Thứ Ba
15/06/2021
09:00

Họp lấy ý kiến góp ý cho video clip quảng bá hình ảnh Học viện Âm nhạc Huế.

Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các đơn vị trực thuộc; Kế toán trưởng.

Phòng họp tầng 3, khu hiệu bộ.

Thứ Tư
16/06/2021
Thứ Năm
17/06/2021
08:30

Họp lấy ý kiến góp ý xây dựng Kế hoạch thi tuyển biên chế năm 2021 của Học viện Âm nhạc Huế.

Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các đơn vị trực thuộc; Bộ phận Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 3, khu hiệu bộ.

Thứ Sáu
18/06/2021
Thứ Bảy
19/06/2021

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến