Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc 08/11/2023

1. Lãnh Đạo đơn vị

 

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc TTBDAN

Điện thoại: 0234.2460.507 – 0989076907

Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com

 

2. Thông tin liên hệ

    – Điện thoại: 0234.2460.507

    – Địa chỉ: Trung tâm biểu diễn Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.

    – Email: trungtamamnhachue@gmail.com

3. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

CN. Nguyễn Xuân Bình

Nghiên cứu viên

 

2

ThS. Nguyễn Văn Triệu

Giảng viên

trieubassoon@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

hongmusic80@gmail.com

4

Nguyễn Ngọc Kha Thi

CB Hợp đồng

nnkhathi@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Tổ chức dàn dựng, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc truyền thống, Nhã nhạc Cung đình Huế, âm nhạc Cồng Chiêng Tây nguyên, âm nhạc kinh điển thế giới thông qua dàn nhạc Dân tộc tổng hợp, dàn Nhã nhạc, dàn Cồng Chiêng, dàn nhạc Giao hưởng và các dàn nhạc khác. Tổ chức các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm và quy định của pháp luật.

2. Quản lý và tổ chức các hoạt động liên quan đến biểu diễn của Học viện. Tổ chức cho giảng viên và học sinh, sinh viên các khoa biểu diễn định kỳ và không định kỳ.

3. Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan lập kế hoạch, triển khai các hoạt động biểu diễn đối nội, đối ngoại sau khi được Giám đốc phê duyệt.

4. Làm đầu mối tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức biểu diễn, các cuộc thi, liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế.

5. Ứng dụng thành quả đào tạo của Học viện để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của xã hội, tạo nguồn thu phúc lợi cho Học viện.

6. Đào tạo xã hội hóa cho các đối tượng có nhu cầu trong lĩnh vực âm nhạc.

7. Có trách nhiệm tổ chức biểu diễn cho các dàn nhạc:

       – Dàn nhạc Guitare;

       – Dàn Nhã nhạc;

       – Dàn nhạc Dân tộc;

       – Ban nhạc Trẻ;

       – Dàn Hợp xướng;

       – Dàn nhạc Kèn.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công

Đăng ký trực tuyến