Thông Báo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2011 01/01/2016

Báo cáo kết quả hoạt động KH-ĐT 6 tháng đầu năm. Căn cứ Kết luận của Hội đồng HK-ĐT tại phiên họp ngày 25/11/2010; Kết luận của Ban Thường trực Hội đồng KH-ĐT tại hai phiên họp ngày 11/12/2010 và 05/05/2011 – Trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011), Hội đồng KH-ĐT và Ban Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

I. Báo cáo kết quả hoạt động KH-ĐT 6 tháng đầu năm. Căn cứ Kết luận của Hội đồng HK-ĐT tại phiên họp ngày 25/11/2010; Kết luận của Ban Thường trực Hội đồng KH-ĐT tại hai phiên họp ngày 11/12/2010 và 05/05/2011 – Trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011), Hội đồng KH-ĐT và Ban Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2011   

(Báo cáo đã được góp ý, kết luận và thông qua tại phiên họp Hội đồng KHĐT ngày 17/05/2011)

Kính gửi: – Các Thành viên Hội đồng KH và ĐT
                – Các Đơn vị trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế

I. Báo cáo kết quả hoạt động KH-ĐT 6 tháng đầu năm.
Căn cứ Kết luận của Hội đồng HK-ĐT tại phiên họp ngày 25/11/2010; Kết luận của Ban Thường trực Hội đồng KH-ĐT tại hai phiên họp ngày 11/12/2010 và 05/05/2011 – Trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011), Hội đồng KH-ĐT và Ban Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1. Hoàn thành ấn phẩm bộ sơ mi CTCT (gồm 339 CTCT), đóng thành 47 tập, theo nhóm học phần Kiến thức chung (đại cương) Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chuyên ngành theo bậc đào tạo Đại học, Trung cấp. Ban hành 08 ấn phẩm Chương trình đào tạo bậc Đại học âm nhạc của Học viện Âm nhạc Huế, hai bộ ấn phẩm này được lưu trữ tại Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí – KĐCL, Thư viện và các Khoa để phục vụ giảng dạy, học tập và phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo nội bộ.
2. Đưa các môn học tự chọn vào chương trình giảng dạy chính khóa, gồm Hòa tấu cho các khoa biểu diễn nhạc cụ; Hợp xướng cho Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy, Thanh nhạc và Sư phạm (thực hiện từ 01/12/2010 vào chiều thứ Bảy hàng tuần); Văn hóa Huế; Lịch sử âm nhạc cung đình Huế cho các khối đại học; Giải phóng hình thể cho chuyên ngành Thanh nhạc; Múa cơ bản và Dàn dựng chương trình tổng hợp cho Sư phạm Âm nhạc.
3. Thực hiện tinh thần Văn bản Hợp tác – Kết nghĩa với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (2009), triển khai công tác đào tạo để trao đổi giảng viên, chuyển giao công nghệ và cử cán bộ đi học kỹ thuật phòng thu và điều khiển âm thanh.
4. Tổ chức thành công lễ kết nghĩa 3 Học viện và Nhạc viện Việt Nam kết hợp với việc biểu diễn ra mắt chính thức: Dàn nhạc Giao hưởng – Hợp xướng; Dàn nhạc dân tộc và Dàn nhạc Kèn của Học viện Âm nhạc Huế.
5. Thực hiện tinh thần Văn bản Hợp tác – Kết nghĩa 3 Học viện và Nhạc viện Việt Nam, đã hoàn thành chương trình Đề án liên kết đào tạo với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để đào tạo Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc phổ thông tại Huế. Hiện đang triển khai kế hoạch ôn tập, tuyển sinh, dự kiến kế hoạch thi tuyển vào tháng 8/2011.
6. Đã thống nhất tiêu chí triển khai nhiệm vụ NCKH đối với các đề tài thuộc ngành Sáng tác và Biểu diễn âm nhạc. Theo đó, từ năm 2011, việc đăng ký sáng tác các tác phẩm có quy mô vừa trở lên (đối với ngành Sáng tác); các chương trình biểu diễn trực tiếp hoặc thu băng, đĩa (đối với ngành Biểu diễn) cũng được tính là công trình NCKH.
II. Nhiệm vụ hoạt động KH-ĐT 6 tháng cuối năm.
Trong 6 tháng cuối năm và năm tiếp theo (2012), đề nghị Hội đồng KH-ĐT, Ban Thường trực Hội đồng cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ chung:
1. Xây dựng chương trình, nhiệm vụ hoạt động KH-ĐT cho cả nhiệm kỳ 2011-2015. Giao Ban Thường trực Hội đồng KH-ĐT
2. Xúc tiến kế hoạch chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và 5 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Âm nhạc Huế (dự kiến tháng 11/2012). Giao Ban tổ chức Lễ kỷ niệm triển khai (sau khi có quyết định thành lập)
+ Nhóm nhiệm vụ về đào tạo:
3. Hoàn thành quy chế (chế độ, chính sách) về đào tạo và biểu diễn tài năng trẻ. Giao Phòng TCCB phối hợp Phòng Đào tạo và các Khoa biểu diễn.
4. Xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện vào năm học 2011-2012. Giao Phòng Đào tạo.
5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục đại học (tự đánh giá) theo đúng thời gian đã đăng ký (theo dự kiến  ngày 30/9/2011). Giao phòng Khảo thí – KĐCL làm đầu mối, các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, dữ liệu.
6. Phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trung tâm phát triển Âm nhạc Việt Nam để tổ chức thành công kỳ ôn thi và tuyển sinh Cao học đầu tiên tại Học viện Âm nhạc Huế (8/2011); kỳ thi tuyển sinh chuyên ngành Hát dân ca đầu tiên của Học viện Âm nhạc Huế (7/2011). Giao đ/c Hoàng Văn Chính làm biên bản ghi nhớ; giao PGS Lô Thanh, đ/c Trần Hữu Việt, đ/c Hà Mai Hương ôn tập Hát và Đàn.
7. Triển khai tinh thần văn bản Hợp tác – Kết nghĩa 3 Học viện và Nhạc viện Việt Nam, xúc tiến Đề án Liên kết đào tạo Cao học chuyên ngành với Nhạc viện TP. HCM trình Bộ VHTTDL và Bộ GDĐT (tháng 9/2011) để triển khai tuyển sinh, đào tạo tại Huế vào năm 2012. Giao đ/c Nguyễn Việt Đức, Thân Trọng Bình, Bùi Ngọc Phúc, Trần Thị Thúy Vân.
+ Nhóm nhiệm vụ về Tổ chức – Cán bộ:
8. Xúc tiến kế hoạch thành lập phân hiệu Học viện Âm nhạc Huế tại Nha Trang theo đề nghị của UBND tỉnh, Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Giao đ/c Nguyễn Việt Đức và Lê Đình Nam.
9. Tư vấn cho lãnh đạo Học viện sắp xếp lại đội ngũ chuyên môn, quản lý chuyên môn; đào tạo lại đội ngũ chuyên môn và quản lý chuyên môn cho phù hợp với tình hình phát triển của Học viện Âm nhạc Huế trong giai đoạn mới (2011-2015). Giao đ/c Phạm Bá Hùng.
+ Nhóm nhiệm vụ về xây dựng cơ bản:
10. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, hoàn tất Đề án khả thi công trình xây dựng Học viện Âm nhạc Huế đảm bảo tiêu chuẩn đặc thù nghề nghiệp, đặc thù vùng miền để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất. Giao đ/c Lê Đình Nam và Ban xây dựng dự án.
11. Sửa chữa, nâng cấp, trang cấp thiết bị chuyên dùng cho Nhà Đa chức năng đảm bảo tiêu chuẩn để phục vụ biểu diễn âm nhạc và phục vụ các Hội nghị ngành cấp quốc gia và quốc tế. Giao Ban Giám đốc và Phòng Kế hoạch Tài chính.  
Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động KH-ĐT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ hoạt động KH-ĐT 6 tháng cuối năm 2011 và năm tiếp theo, đề nghị các thành viên Hội đồng KH-ĐT, Ban Thường trực Hội đồng và các cá nhân, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện.

Đăng ký trực tuyến