Chương trình biểu diễn

Chương trình biểu diễn học thuật “Đàn – Ca Huế” khoa âm nhạc di sản 06/02/2012

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN HỌC THUẬT “ĐÀN – CA HUẾ” KHOA ÂM NHẠC DI SẢN.

1. LƯU THỦY – KIM TIỀN – XUÂN PHONG – LONG HỔ
Biểu diễn: HSSV khoa Âm Nhạc Di Sản.
2. CỔ BẢN
Biểu diễn: Nguyễn Thị Phúc Sv lớp ĐH1 (Đàn – Ca Huế)
Ban nhạc đệm: Gv Nguyễn Ngọc Hùng (Đàn Tỳ Bà), Gv Diệu Hà (Đàn Bầu), Gv Lê Trọng Toàn (Đàn Nhị), Sv Lê Thị Thùy Dương (Đàn Tranh)
3. LÝ TÌNH TANG
Biểu diễn: Phan Thị Ý Linh SV ( Đại học I) Đàn – Ca Huế trình bày.
Ban nhạc đệm: Dương Hồ Giang SV (ĐH1 – Đàn Nhị), Nguyễn Thị Trang SV (ĐH2 – Đàn Bầu), Lê Thị Thùy Dương SV (ĐH2 – Đàn Tranh), Huỳnh Thái Long SV (ĐH1 – Đàn Nguyệt), Nguyễn Thị Phúc SV (ĐH1 – Phách 1)”.
4. Hòa tấu TỨ ĐẠI CẢNH
Biểu diễn: Gv: Nguyễn Ngọc Hùng (Đàn Tỳ Bà), Gv: Nguyễn Đình Hưng – Đàn Nhị, Gv: Trần Đình Khắc Du – Đàn Bầu, Sv: Hồ Thị Hà Trung – Đàn Tranh.
5. HẦU VĂN
Biểu diễn: Sv Nguyễn Thị Phúc ĐH1 (Đàn – Ca Huế)
Ban nhạc đệm: Gv Nguyễn Ngọc Hùng (Đàn Tỳ Bà), Gv Lê Trọng Toàn (Đàn Nhị), Gv Diệu Hà (Đàn Bầu), Bộ gõ: (Thỳ Phương, Ánh Dương, Tuyết Nhi, Ý Linh).
6. LÝ GIAO DUYÊN
Biểu diễn: Sv Nguyễn Thị Thỳ Phương (ĐH2 Đàn – Ca Huế)
Ban nhạc đệm: GV Diệu Hà (Đàn Bầu), Gv Nguyễn Ngọc Hùng (Đàn Tỳ Bà), Lê Thị Thùy Dương SV (ĐH2 – Đàn Tranh), Dương Hồ Giang SV (ĐH1 – Đàn Nhị), Phan Ánh Dương Sv (ĐH1 – Đàn Nguyệt), Nguyễn Thị Phúc SV (ĐH1 – Phách 1).
7. CỔ BẢN DỰNG
Biểu diễn: Nguyễn Thi Tuyết Nhi Sv lớp ĐH1 Đàn – Ca Huế.
Ban nhạc đệm: Gv Nguyễn Ngọc Hùng (Đàn Tỳ Bà), Gv Nguyễn Đình Hưng (Đàn Nhị), Gv Trần Đình Khắc Du (Đàn Bầu), Hồ Thị Hà Trung Sv (ĐH1 – Đàn Tranh), Nguyễn Thị Phúc Sv (ĐH1 – Phách 1).
8. Hòa tấu dàn nhạc: LÝ TIỂU KHÚC
9. KIM TIỀN – XUÂN PHONG – LONG HỔ
Biểu diễn: HSSV khoa Âm Nhạc Di Sản

* Hình ảnh:

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến