Chương trình biểu diễn

Chương trình Biểu diễn nhạc Jazz của nhóm nhạc Travelling Jazz 06/01/2017

Chương trình Biểu diễn nhạc Jazz của nhóm nhạc Travelling Jazz
Thời gian: 19h30 ngày 10 tháng 01 năm 2017
Địa điểm: Nhà đa chức năng – Học viện Âm nhạc Huế
01 – Lê Lợi – Thành phố Huế

Đăng ký trực tuyến