Chương trình biểu diễn

Chương trình tham gia hội thi “tài năng trẻ, học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc lần thứ II năm 2015 của Học viện Âm nhạc Huế 01/01/2016

Chương trình tham gia hội thi “tài năng trẻ, học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc lần thứ II năm 2015 của Học viện Âm nhạc Huế.
Chỉ đạo nội dung: TS.NS Việt Đức.
Chỉ đạo nghệ thuật: PGS.TS Tạ Quang Đông.

CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA HỘI THI “ TÀI NĂNG TRẺ HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2015″

Đăng ký trực tuyến