Tin Tức Sự Kiện

Đại hội Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 06/08/2020

       Trong hai ngày 30-31/7/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và trí tuệ, xây dựng Học viện Âm nhạc Huế xứng tầm là một trong ba cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sang tác và biễu diễn có uy tín, thương hiệu của khu vực và cả nước”.

        Tham dự đại hội, về phía Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tổ Công tác 2019 của Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội cũng đã đến dự, chỉ đạo Đại hội.

        Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy khẳng định Đại hội Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua; rút ra bài học sâu sắc, với tầm nhìn chiến lược nhằm xác định phương hướng, nhiệm vụ, đề ra giải pháp, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, một nhiệm kỳ với nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đồng thời với việc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí tiêu biểu, có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, có khả năng chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra. Đại hội sẽ bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI gồm các đại biểu ưu tú, có khả năng tham gia góp phần vào thành công của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Xuân Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt cho Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và người lao động của Học viện đã đạt được. Học viện cũng đã đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và cơ cấu ngành nghề đào tạo, quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ, giáo viên cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là tham gia sự kiện văn hóa, xã hội của tỉnh và trung ương, đặc biệt là trong các kỳ Festival Huế, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm sau:

        “Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế cần xác định rõ nhiệm vụ chiến lược, quan tâm đầu tư các thế mạnh mũi nhọn và lợi thế, chú trọng những đặc thù, mở rộng các loại hình đào tạo âm nhạc di sản và âm nhạc truyền thống của miền Trung và Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực;

       Tăng cường hợp tác với các trường đại học, học viện chuyên về âm nhạc, nhất là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công tác đào tạo sau đại học và chuyển giao công tác đào, biểu diễn âm nhạc;

       Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn, tạo môi trường, điều kiện để giảng viên, học viên, học sinh sinh viên học viện tham gia biểu diễn, tham các sân chơi lớn, các hội hội diễn quốc tế, làm tốt nhiệm vụ đưa âm nhạc Việt Nam, âm nhạc truyền thống Huế đến với bạn bè quốc tế;

        Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên xứng tầm, chăm lo đầu tư đội ngũ cán bộ kế cận có đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn cao đáp ứng các tiêu chỉ bổ nhiệm cán bộ trong giai đoạn hội nhập và phát triển, phấn đấu Học viện ngày càng có nhiều tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, góp phần giữ vững và nâng cao vị thế của Học viện là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc lớn của cả nước;

        Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất của Học viện, khai thác hiệu quả Nhà hát Sông Hương, tăng cường các nguồn hỗ trợ để nâng cấp, hiện đại hóa các phương tiện, thiết bị phục vụ đào tạo, thực tập và biểu diễn;

        Xây dựng phương án tự chủ của đơn vị, xây dựng môi trường làm việc, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, phấn đấu từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự tin tưởng, yên tâm công tác, cống hiến và làm việc;

        Tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mà trước hết là xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn đảng bộ, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và giám đốc, đặc biệt chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sinh viên;

        Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên;

       Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của đảng bộ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giảng viên;

       Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng cũng cố kiện toàn các tổ chức đoàn thể vững mạnh”.

      Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo” Đại hội đã lựa chọn và bầu được 09 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

        Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Một số tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phan Xuân Toàn – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt cho Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và tặng hoa tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến