Tin Tức Sự Kiện

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 20/05/2024

     Chiều ngày 17/5/2024, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghịHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025″. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí (đ/c) Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp phổ biến các nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV) Học viện.

Đ/c Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

      Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; những giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề đặt ra về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân trong tình hình hiện nay. Chuyên đề cũng đi sâu phân tích, làm rõ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh.

      Ngoài những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, đ/c Phan Ngọc Thọ đã khái quát tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ khi có kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Hà Mai Hương đã xin tiếp thu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đ/c Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành thời gian phổ biến các nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua buổi sinh hoạt chính trị này, Học viện sẽ quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và HSSV gắn với các công việc, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

     Trước khi diễn ra Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đại biểu, cán bộ, đảng viên, người lao động và HSSV đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” do cán bộ, đảng viên và HSSV Chi bộ 3 biểu diễn. Chương trình là các ca khúc, tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình “Lời ca dâng Bác”

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến