Thông Báo

Học viện Âm nhạc Huế nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 01/01/2016

Vào 14h ngày 27/3/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Bộ công trình nghiên cứu khoa học:  “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế” do ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc – Phụ trách Khoa Kiến thức Âm nhạc, Cố vấn chuyên môn Viện Nghiên cứu Âm nhạc – làm chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng tác viên tham gia.

ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc trình bày tại hội đồng nghiệm thu

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm: PGS. TS. NGƯT Lê Văn Toàn– Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam – Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng là các nhà nghiên cứu đầu ngành về Âm nhạc, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật trong nước.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Khách mời dự, về phía cơ quan chủ quản có TS. Từ Mạnh Lương – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số chuyên viên của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; về phía cơ quan chủ trì có TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài, ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc, trình bày ngắn gọn nội dung cơ bản của đề tài nghiên cứu và nêu những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật của ca Huế,  các thành viên trong hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét. Nhìn chung, Hội đồng ghi nhận đề tài “Bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật Ca Huế” của ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc và nhóm cộng sự là công trình khoa học có ý nghĩa thiết thực. Đề tài được thực hiện đúng thời gian quy định, đúng thời điểm, mang tính thời sự, có tính khoa học cao, chặt chẽ và phương pháp tiếp cận vấn đề tốt. Đề tài đã huy động được một đội ngũ các nhà khoa học khá đông đảo và có uy tín tham gia nghiên cứu. Nhóm tác giả đã thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn, với các sản phẩm chính gồm: 12 chuyên đề, 12 phụ lục, 01 website cahue.vn, phim tài liệu hình và tiếng giới thiệu về các nghệ nhân ca Huế – tổng hợp lại một số không gian diễn xướng truyền thống của ca Huế và báo các tổng hợp của đề tài trong đó đề xuất các giải pháp về việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống này.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với loại xuất sắc và đề nghị chủ nhiệm đề tài cùng nhóm cộng sự hoàn chỉnh nhằm sớm đưa kết quả vào phục vụ công tác đào tạo của Học viện Âm nhạc Huế và phục vụ thiết thực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế.

Sau buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc, đại diện đơn vị chủ trì đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Bộ, của Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai, chỉ đạo việc thực hiện đề tài và Học viện Âm nhạc Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Bộ chủ quản, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch trong công tác Khoa học nhằm đưa công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc, đại diện đơn vị chủ trì phát biểu

 

Nguyễn Thị Phương Tú

Đăng ký trực tuyến