Thông Báo

Học viện Âm nhạc Huế với công tác nghiên cứu khoa học 01/01/2016

Trong những năm qua, Học viện Âm nhạc Huế đã không ngừng đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hoạt động Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Học viện Âm nhạc Huế thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng cao.

Sau khi hoàn tất công trình NCKH cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế” với kết quả xuất sắc, Học viện Âm nhạc Huế đã trúng thầu công trình nghiên cứu cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng Hò Bả Trạo” (Nghiên cứu trường hợp một số tỉnh Nam Trung Bộ) thực hiện vào các năm 2015 – 2016. Học viện cũng đẩy mạnh công tác biên soạn chương trình, giáo trình phục vụ giảng dạy, trong đó có 2 giáo trình cấp Bộ là “Lịch sử âm nhạc cung đình Việt Nam” “Đàn Ca Huế” do TS. Nguyễn Việt Đức làm chủ biên. Để nâng cao chất lượng công tác NCKH, Học viện đã tổ chức hội nghị “Hoạt động Nghiên cứu khoa học cán bộ giảng viên – thực trạng và giải pháp” và thu được các ý kiến đóng góp thiết thực. Cũng trong năm 2014, đã có nhiều đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu như: “Nghiên cứu về Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” do ThS. Phan Thuận Thảo – Viện Dân tộc nhạc học làm chủ nhiệm đề tài; “Đàn nhị trong âm nhạc thính phòng Huế” – do ThS. Trần Hữu Quang – Phó trưởng Khoa Âm nhạc Truyền thống làm chủ nhiệm đề tài; “Hoạt động ngoại khóa ở bậc Trung cấp Học viện Âm nhạc Huế trong giai đoạn 2008 – 2013, thực trạng và hướng đi mới” do ThS. Hoàng Như Khoa – Phó trưởng Khoa Cơ bản thực hiện; “Phối khí 04 ca khúc cho Trumpet và Piano” do CN. Đoàn Phương Hải – Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng thực hiện… Các đề tài đã được đánh giá tốt, mang tính thực tiễn, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo. 

Thanh Bình(Viện Dân tộc Nhạc học)

Đăng ký trực tuyến