Hỏi đáp

Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập của sinh viên? - Sinh viên Lê trung ấn

Trả lời:

Để xem được kết quả học tập của sinh viên, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: ….

Bước 2: ….

Đăng ký trực tuyến