Hỏi đáp

Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập và khi nào mới có điểm học tập - Sinh viên Nguyễn Hoàng Ân

Trả lời:

Khi nào có kết quả phòng CT – HSSV sẽ thông báo

Đăng ký trực tuyến