Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 22/02/2021

      Chiều ngày 28/01/2021, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

       Tham dự Hội nghị về phía Tỉnh ủy có đồng chí (đ/c) Nguyễn Ngọc Phương  – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Dương Văn Tuấn – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đ/c Đặng Thị Mỹ Ngọc – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Đảng ủy Học viện có đ/c Hoàng Thanh Sơn – UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đ/c trong Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong của Đảng bộ.

      Thay mặt Đảng ủy, đ/c Hoàng Thanh Sơn – UVTV, Phó Giám đốc Học viện đã đánh giá tổng kết những kết qủa đạt được trong năm 2020, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cụ thể:

Đ/c  Hoàng Thanh Sơn – UVTV Đảng ủy , Phó Giám đốc Học viện Báo cáo tại Hội nghị.

       – Làm tốt công tác truyên truyền xây dựng Đảng ở các chi bộ và Đảng ủy; thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên các Nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021 theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII trong toàn Đảng bộ; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên để xây dựng và phát triển Học viện;

       – Đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2021; tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy, liên thông VLVH với các phương thức đa dạng, linh hoạt và hiệu quả nhằm khai thác nguồn tuyển; Nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

       – Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên (HSSV), giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc học tập và rèn luyện, chế độ chính sách trong khả năng cho phép; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với Phòng Công tác HSSV tạo ra nhiều những hoạt động để HSSV có được những sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho HSSV phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, là nơi thực tập rèn luyện chuyên môn, sự sáng tạo và công hiến cho sự phát triển chung của Học viện;

       – Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2021. Chỉ đạo Phòng Công tác HSSV trong việc triển khai đăng ký, thực hiện đề tài NCKH, hoạt động khoa học trong HSSV;

       – Kết nối với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) để đặt quan hệ hợp tác về đào tạo, biểu diễn, NCKH với một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Liên kết với các trường đại học nước ngoài tổ chức Hội thảo, Hội nghị quốc tế nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, HSSV có cơ hội trao đổi học thuật, giao lưu khoa học;

       – Tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn các dàn nhạc trong Học viện đồng thời nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như tính chuyên nghiệp của các dàn nhạc. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu Học viện thông qua công tác biểu diễn, xây dựng kế hoạch biểu diễn có doanh thu tiến tới tự chủ về tài chính;

     – Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện theo Kế hoạch số 244/KH-BVHTTDL ngày 21/01/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục thực hiện phương án sử dụng lao động hợp đồng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng. Tham mưu họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2021;

       – Khai thác và quản lý tốt nguồn thu sự nghiệp đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Học viện. Tiếp tục thực hiện chính sách của Nhà nước tiết kiệm kinh phí thường xuyên và không thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

       – Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đ/c Hoàng Thanh Sơn – UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tặng Giấy khen của Đảng ủy cho đảng viên có thành tích trong năm 2020.

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến