Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 05/01/2023

      Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; được sự đồng ý của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sáng ngày 04/01/2023, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

      Tham dự Hội nghị về Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có đồng chí Dương Văn Tuấn – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy; về phía Đảng ủy Học viện có đồng chí (đ/c) Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c  Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy  báo cáo kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể:

      – Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn, các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

      – Góp phần tích cực cùng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

      – Đẩy mạnh công tác bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, bổ sung nội dung các học phần của các bậc đào tạo; tăng cường công tác biên soạn giáo trình, bài giảng;

      – Quyết liệt triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện  trong năm 2023;

     – Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dụng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vục Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

      – Quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và HSSV; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới;

      – Công đoàn cơ sở Học viện tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong mọi hoạt động của Học viện; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCNLĐ;

      – Hội CCB tham gia tích cực các hoạt động về dân quân tự vệ, bảo vệ trật tự cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức tốt ngày kỷ niệm các dịp lễ lớn trong năm 2023.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến