Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 26/12/2023

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 25/12/2023, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đại diện các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện.

     Thay mặt Đảng bộ, đồng chí (đ/c) Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023, thẳn thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, cụ thể:

     – Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn, các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

     – Góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dụng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vục Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

     – Đảng bộ Học viện tiếp tục tăng cường và quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhất là đối với lực lượng HSSV; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị;

      – Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh với các phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm khai thác nguồn tuyển. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo sân chơi âm nhạc nhằm thu hút người học và quảng bá hình ảnh của Học viện đến với công chúng;

      – Đẩy mạnh công tác bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, bổ sung nội dung các học phần của các bậc đào tạo; tăng cường công tác biên soạn giáo trình, bài giảng. Quyết liệt triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện  trong năm 2024;

       – Khuyến khích các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu có nội dung thiết thực mang tính ứng dụng cho công tác đào tạo. Năm 2024 phấn đấu đăng ký từ 01 đến 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp Bộ;

      – Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn và đúng quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ;

     – Tiếp tục khai thác có hiệu quả công năng sử dụng của Nhà hát Sông Hương. Đẩy mạnh công tác biểu diễn phục vụ cộng đồng hai bên bờ sông Hương. Kết nối với các đơn vị để tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa tại Nhà hát sông Hương cũng như tại các sân khấu ngoài trời phục vụ cộng đồng.

      Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đ/c Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh gia cao các kết quả mà Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2023. Đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác xây Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao vai trò của Học viện, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa – du lịch của cả nước.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy trao giấy khen cho đảng viên đạt thành tích trang năm 2023

Các đại biểu chụp hình sau Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến