Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 29/12/2023

    Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, sáng ngày 28/12/2023, Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024.

    Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện đánh giá tổng kết các nhiệm vụ đã đạt được trong năm học 2022 – 2023 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, nêu các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024, cụ thể:

   – Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi , xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

   – Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh với các phương thức linh hoạt nhằm khai thác nguồn tuyển. Đánh giá rà soát bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo đại học, trung cấp; tăng cường công tác biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến nội dung học phần thuộc các chuyên ngành đào tạo;

    – Chuẩn bị các công tác liên quan để tổ chức tốt Cuộc thi “Tỏa sáng cùng âm nhạc” lần thứ II năm 2024, Cuộc thi Hát hợp xướng cho học sinh, sinh viên (HSSV);

    – Tìm kiếm các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ giảng viên, sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, thực hiện nội dung ký kết hợp tác;

    – Tiếp tục phát triển với các đối tác trong và ngoài nước đã ký kết hợp tác. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, hợp tác chuyên môn;

    – Tiếp tục nắm bắt tình tư tưởng của HSSV để đưa ra những giải pháp nhằm giáo dục tốt công tác tư tưởng chính trị cho HSSV thông qua gặp gỡ trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm thông qua các hoạt động phong trào của Học viện…;

   – Các đoàn thể chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên  tổ chức nhiều hoạt động để HSSV có được những sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho HSSV phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, là nơi thực tập rèn luyện chuyên môn, sự sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển chung của Học viện;

    – Triển khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo (theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017). Triển khai các công việc theo hướng dẫn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu hoàn thành công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong năm 2024;

    – Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn đảm bảo đúng quy định hiện hành. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024;

    – Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình của Học viện;

    – Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, các chế độ chính sách, chế độ ưu đãi, phúc lợi của cán bộ, viên chức, người lao động.

     Hội nghị đã tiếp nhận 13 lượt ý kiến góp ý cho báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, tập trung vào các công tác như: đào tạo, tuyển sinh, cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính, chế độ, chính sách,… Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện đã trao đổi, giải đáp và thông tin các vấn đề mà cán bộ, giảng viên và người lao động quan tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác năm học 2023 – 2024.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Hà Mai Hương – Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các ý kiến góp ý tại Hội nghị

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 ra mắt Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến