Tin Tức Sự Kiện

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc Bình Trị Thiên trong đời sống hiện nay” 05/04/2023

      Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm học 2022 – 2023, sáng ngày 29/3/2023, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc Bình Trị Thiên trong đời sống hiện nay”.

     Hội thảo đã nghe các tham luận và nhiều ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, quản lý, nghệ nhân,…xung quanh các vấn đề về bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc của ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế như: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế trong bối cảnh đương đại; Sự thay đổi thực hành trình diễn hò giã gạo ở Quảng Trị; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa văn nghệ dân gian ở Quảng Bình; Bảo tồn âm nhạc di sản dân gian ở các học viện, trường âm nhạc chuyên nghiệp; Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên; Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền từ gốc độ thực hành chính sách đối với nghệ nhân…

      Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên trong đời sống hiện nay” nhằm đưa ra các giải pháp bảo tồn và mô hình phát huy giá trị âm nhạc Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phù hợp với điều kiện của các địa phương, góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu về âm nhạc dân gian của khu vực này trong thời gian tới.

      Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đăng ký trực tuyến