Dự Án

Dự Án

MỘT CHUYẾN “VỀ NGUỒN” CỦA NHÃ NHẠC NHẬT BẢN

Buổi biểu diễn được bắt đầu với phần thuyết trình của các nhà nghiên cứu Nhật Bản nhằm cung cấp cho khán giả những thông tin cơ bản về nguồn gốc, lịch sử và đặc điểm của Gagaku. Ở đây, khán giả được giới thiệu về sự ảnh hưởng của âm nhạc Champa đối với…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến