Video clip

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống( 1962- 2022), 15 năm thành lập Học viện Âm nhạc Huế( 2007 – 2022) 04/10/2022

Đăng ký trực tuyến