Lịch Biểu Diễn

LỊCH BIỂU DIỄN CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện âm nhạc Huế thông báo lịch biểu diễn tuần trong tháng như sau

 

Thời gian Ban nhạc biểu diễn Địa điểm Ghi chú
Tuần Thứ
1
Chủ Nhật

BAN NHẠC GUITAR

Công viên 3/2

Biểu diễn lúc 16h30' - 17h30'

2
Thứ Bảy

DÀN NHẠC DÂN TỘC

Công viên 3/2

Biểu diễn lúc 16h30' - 17h30'

3
Thứ Bảy

BAN NHẠC TRẺ

Công viên 3/2

Biểu diễn lúc 16h30' - 17h30'

 

 

TL.GIÁM ĐỐC                  
TRUNG TÂM BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

Đăng ký trực tuyến