Chương trình biểu diễn

Một số hình ảnh của chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ngày 31/03/2015 01/01/2016


TS Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế phát biểu

GS.TSKH Phạm Lê Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Sự phạm Nghệ thuật Trung Ương phát biểu

TS Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế nhận quà lưu niệm của GS.TSKH Phạm Lê Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Sự phạm Nghệ thuật Trung Ương

GS.TSKH Phạm Lê Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Sự phạm Nghệ thuật Trung Ương nhận quà lưu niệm của TS Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế

Tiết mục biểu diễn của Học viện Âm nhạc Huế

Tiết mục biểu diễn của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tiết mục biểu diễn của Học viện Âm nhạc Huế

Tiết mục biểu diễn của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đăng ký trực tuyến