Tin Tức Sự Kiện

Nhóm nhạc Irma – Pháp thăm và biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc Huế 01/01/2016

Thời gian: 20h Ngày 24 tháng 05 năm 2015.
Địa điểm: Nhà Đa chức năng – Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê lợi – Huế.
Thành phần tham dự: Các thành viên nhóm nhạc Irma – Pháp, BGĐ, Cán bộ, Giảng viên, HS –SV và những người quan tâm.

Đăng ký trực tuyến