Kết Quả Tuyển Sinh

Quyết định công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học – đợt 2 tại Học viện Âm nhạc Huế năm 2023 29/09/2023

Đăng ký trực tuyến