Tin Tức Sự Kiện

Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 15/01/2022

       Chiều ngày 14/01/2022, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

       Từ đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát và ảnh hưởng đến tất cả các mặt hoạt động của Học viện, nhưng Ban chấp hành Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền khắc phục khó khăn, tập trung các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể thường xuyên được quan tâm, tăng cường. Trong đó, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế đã thể hiện sự thống nhất trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo các hoạt động của Học viện. Năm 2021, Học viện thực hiện, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 4 năm liền (từ 2018-2021) Học viện được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là tập thể lao động xuất sắc năm 2021, là 01 trong 03 trường trên tổng số 14 trường Đại học và Học viện trực thuộc Bộ được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

       Ban chấp hành Đảng bộ Học viện bám sát Quy chế làm việc và Chương trình hành động toàn khóa của Đảng ủy, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong Đảng ủy nhằm phát huy năng lực của mỗi cá nhân; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tập thể cấp ủy và các cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các chi bộ trực thuộc đã kịp thời triển khai Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. 100% đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên thực hiện cam kết phấn đấu rèn luyện hàng năm không tham nhũng lãng phí.

       Công tác đào tạo thường xuyên được quan tâm với việc mở rộng liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, góp phần quan trọng vào việc đào tạo, nâng chuẩn nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Học viện đã kết nối liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước…  

       Năm 2021, Học viện đã xây dựng đề án đào tạo trình độ sơ cấp theo hình thức cấp chứng chỉ để đào tạo theo nhu cầu xã hội và đào tạo tài năng trẻ đặc biệt được chú trọng và tiếp tục tuyển chọn học sinh, sinh viên tham gia đội tuyển tài năng theo Đề án đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai công tác đào tạo tài năng…

       Bên cạnh đó, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo chương trình, kế hoạch đầu năm; chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ngày càng được nâng lên, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của đơn vị. Qua KTGS, đã kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh, giúp cho các tổ chức Đảng và đảng viên có biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

       Hội nghị cũng đã nhất trí với những nội dung, nhiệm vụ trong năm 2022, nhất là tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn, các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên để xây dựng và phát triển Học viện; phát huy tính công khai dân chủ trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách của cấp trên đến cán bộ, viên chức, người lao động; phối hợp chặt chẽ giữa Đảng và chính quyền trong việc bàn bạc, đề ra các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Học viện trong giai đoạn hiện nay.

Thu Hà

Nguồn: https://tinhuytthue.vn/hoat-dong-cua-cap-uy-dang/dang-uy-hoc-vien-am-nhac-hue-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2021.html

Đăng ký trực tuyến