Đảng Uỷ

Chức năng - Nhiệm vụ

Lãnh đạo

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Các biểu mẫu liên quan

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Nghiệp vụ công tác Đảng

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

      Chiều ngày 28/01/2021, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.        Tham dự Hội nghị về phía Tỉnh ủy có đồng chí (đ/c) Nguyễn Ngọc Phương …

Xem thêm

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018

        Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018.        Tham gia Hội nghị, về phía Tỉnh ủy…

Xem thêm

Đại hội Chi bộ 4 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017–2020           Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUHVANH ngày 11/5/2017 của Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế,…

Xem thêm

Đại hội Chi bộ 6 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ 6 LẦN THƯ III, NHIỆM KỲ 2017-2020         Thực hiện Kế hoạch số 11 của Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020, được sự nhất trí của Đảng ủy, chiều ngày 31/8/2017 Chi bộ…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến