Khoa chuyên ngành

Khoa Kiến thức cơ bản 06/11/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

ThS. Nguyễn Phúc Xuân Uyên – Điều hành Khoa

Điện thoại: 

Email: xuanuyen.hue@gmail.com

 

2. Thông tin liên hệ

      –  Địa chỉ: Khoa Kiến thức Cơ bản. Số 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

      – Điện thoại: 0234 3837860

      –  Email: khoacobanhocvien@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS. Lê Phan Anh

Giảng viên

phanh007@gmail.com

4. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vụ

     – Lịch sử hình thành và phát triển

     Khoa Kiến thức cơ bản có tiền thân là Bộ môn Văn hóa, trường Âm nhạc Huế (năm 1976), có nhiệm vụ đào tạo trình độ văn hóa (từ lớp 10 đến lớp 12). Sau đó đổi tên là Khoa Cơ bản với chức năng quản lý, giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức Đại cương của bậc Đại học; khối kiến thức VHPT và khối kiến thức kỹ năng chung của bậc Trung cấp âm nhạc; khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An  ninh, Giáo dục thể chất của bậc Trung cấp và Đại học âm nhạc. Đến tháng 10/2018, khoa Cơ  bản được đổi tên thành Khoa Kiến thức cơ bản nhưng vẫn giữ nguyên các chức năng và nhiệm vụ của Khoa Cơ bản.

     Với những đóng góp trong công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Khoa Kiến thức cơ bản đã được Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL và Học viện Âm nhạc Huế tặng nhiều bằng khen, giấy khen về những thành tích trong hoạt động và công tác của mình.

 

Đăng ký trực tuyến