Các đơn vị trực thuộc

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc 12/06/2019

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

TS.Phan Thuận Thảo – Phó Viện trưởng điều hành

Điện thoại: 0932 593 601 

Email: thuanthaohue@yahoo.com.vn

 

 

2. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Viện nghiên cứu và bảo tồn Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

    – Điện thoại:0234 2460452

    – Email: vienncanhue@gmail.com

3. Đội ngũ cán bộ

TT Họ tên Chức danh Email
1. ThS. Ngô Thị Thanh Bình Nghiên cứu viên

ngothithanhbinh83@gmail.com

       
       

4.Giới thiệu chung
     Chức năng, nhiệm vụ:

    1. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ, bảo tồn, khôi phục, truyền bá nền âm nhạc truyền thống thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các vấn đề liên quan về dân tộc nhạc học.

    2. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

    3. Tổ chức điều tra, khảo sát và quy hoạch dân ca, dân nhạc các vùng miền đặc trưng trong toàn khu vực để kịp thời sưu tầm, lưu giữ, khảo cứu, phát huy, giới thiệu, quảng bá vốn di sản âm nhạc truyền thống của khu vực dưới mọi hình thức, tiến tới việc thành lập ngân hàng dữ liệu điện tử dân ca, dân nhạc trong khu vực để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Học viện.

    4. Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu xuất bản các số Thông báo khoa học để thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học về âm nhạc của các tác giả trong và ngoài Học viện.

    5. Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học về các loại hình âm nhạc.., góp phần phục vụ mục tiêu phát triển, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của ngành âm nhạc nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng…

    6. Tham gia ý kiến và phản biện các chương trình, giáo trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

    7. Hợp tác quốc tế về NCKH và đào tạo theo quy định hiện hành.

    8. Tổ máy công nghệ trực thuộc Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc có nhiệm vụ triển khai công tác thu âm, phối khí, ghi hình, camera phục vụ nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, biểu diễn và các dịch vụ khác.

    Quản lý và phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan bổ sung các thông tin, dữ liệu, tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn của Học viện, thu thập và bảo quản các tài liệu về âm thanh, ngôn ngữ, hình ảnh, các tài liệu lưu trữ.

    9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

Đăng ký trực tuyến