Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Học viện Âm nhạc Huế triển khai công tác thành lập Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025

     Thực hiện Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng trường. Trong hai…

Xem thêm

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện

       Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022; Được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện, sáng ngày 25/5/2020 Chi bộ 3 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến