Khoa chuyên ngành

Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Đội ngũ lãnh đạo         ThS Nguyễn Đức Thanh – Phó trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0986452080 Email: feguthanh@gmail.com             ThS Lê Hồng Lĩnh – Phó trưởng khoa Điện thoại: 0913417789 Email: honglinhnvh@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Khoa Sáng tác,…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0983511020. Email: lananhthanhnhac020@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.    …

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Hoàng Như Khoa – Điều hành Khoa Điện thoại: 0905334354 Email: khoa8180@gmail.com   2. Thông tin liên hệ       –  Địa chỉ: Khoa Kiến thức Cơ bản. Số 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế       – Điện thoại: 0234 3837860…

Xem thêm

Khoa Piano

1. Lãnh đạo đơn vị         Ths. Trương Ngọc Chiến – Trưởng khoa  Điện thoại: 0903597733 Email: truongngocchientudio@gmail.com             Ths. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0989638503 Email: hapiano76@gmail.com   4. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng khoa Piano, Học viện…

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Ngô Thị Giang – Phó Trưởng Khoa phụ trách Điện thoại: 0973225623 Email: giangguitar0801@gmail.com             ThS. Nguyễn Ngọc Ban – Phó Trưởng Khoa Điện thoại: 0905651246 Email: ngocbanviolon@gmail.com             ThS. Trần Quang Yển – Phó…

Xem thêm

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống

1. Lãnh đạo đơn vị         TS. Dương Thị Lan Hương – Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0948001333 Email: dlhuong.114@gmail.com             ThS. Trần Hữu Quang – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0905171813 * Email:   4. Thông tin liên hệ       * Địa chỉ:…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến