Thông Báo

Thông Báo

Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012-2017 Vào lúc 14h00 ngày 18/5/2017, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc,…

Xem thêm

Công văn về việc tổng hợp nhiệm vụ KHCN của đơn vị năm 2016

Công văn về việc tổng hợp nhiệm vụ KHCN của đơn vị năm 2016

Công văn về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 2017

Công văn về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở để đưa vào tuyển chọn, xét chọn năm 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở để đưa vào tuyển chọn, xét chọn năm 2017

Công văn về việc đăng ký bổ sung đề tài NCKH và hoạt động khoa học Sinh viên cấp cơ sở năm 2017

Công văn về việc đăng ký bổ sung đề tài NCKH và hoạt động khoa học Sinh viên cấp cơ sở năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KH – ĐT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2011

Báo cáo kết quả hoạt động KH-ĐT 6 tháng đầu năm. Căn cứ Kết luận của Hội đồng HK-ĐT tại phiên họp ngày 25/11/2010; Kết luận của Ban Thường trực Hội đồng KH-ĐT tại hai phiên họp ngày 11/12/2010 và 05/05/2011 – Trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011), Hội đồng…

Xem thêm

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ THÔNG BÁO Hội đồng Khoa học Học viện Âm nhạc Huế sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở như sau:  ĐỀ TÀI 1:  “Nâng cao chất lượng tổ…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP CƠ SỞ

Vào 9h00, ngày 23/11/2012, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp cơ sở. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khu nhà 3 tầng. Tên đề tài: “Sinh hoạt âm nhạc trong đám cưới của tộc người Thái ở vùng Tây Bắc Nghệ An” – Mã số: SV.2012.11.01…

Xem thêm

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế”

Sáng ngày 20/7/2013, Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế” đã được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Huế. Mười tham luận khoa học và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tâm huyết đã được trình bày tại hội thảo của…

Xem thêm

Học viện Âm nhạc Huế nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Vào 14h ngày 27/3/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Bộ công trình nghiên cứu khoa học:  “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế” do ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc – Phụ trách Khoa Kiến thức Âm nhạc, Cố vấn…

Xem thêm

Học viện Âm nhạc Huế với công tác nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, Học viện Âm nhạc Huế đã không ngừng đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hoạt động Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Học viện Âm nhạc Huế thành một trung tâm đào…

Xem thêm

12

Đăng ký trực tuyến